Compunerea: compunerea vocabularului romanCOMPUNEREA este mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului  care constă în unirea ori alăturarea a două sau mai multe cuvinte de acelaşi  fel sau diferite din punct de vedere morfologic pentru a forma o unitate  lexicală nouă.

  Compunerea se poate realiza prin:
  - contopire (unire sau sudare)
  - alăturare
  - elemente de compunere
  - abreviere

  1. Compunerea prin contopire se realizează  între cuvinte întregi (existente şi independent în limbă), care se scriu  împreună şi se comportă ca un singur cuvânt:
  * botgros (bot + gros), dreptunghi  (drept+unghi), scurt­circuit (scurt + circuit), Câmpulung (câmpul + lung);  Delavrancea (de la + Vrancea) etc.

*   dacoromân (daco + român), binevoitor (bine +   voitor), atoateştiutor (a + toate +  ştiutor) etc.

* oarecare (oare + care), altcineva (alt + cineva) etc. 

* altfel  (alt + fel), deodată (de + odată), rareori (rare +   ori), oriunde (ori + unde) etc.

* despre (de  + spre), înspre  (în + spre) etc. 

* aşadar (aşa + dar), deoarece (de + oare + ce), încât (în +  cât) etc.

Atenţie!
  •Substantivele compuse îşi schimbă forma în flexiune. De obicei,  flexionează ultima parte componentă:

N-Ac.: bunăvoinţă   G-D: bunăvoinţei

• Fac excepţie de la  acest mod de flexiune cuvinte compuse care au ca ultim element un cuvânt  invariabil:

N-Ac: cineva——G-D: cuiva

N-Ac: câteva—► G-D: câtorva


  2. Compunerea prin alăturare se  realizează tot între cuvinte întregi, existente şi independent în limbă, dar  acestea se scriu cu cratimă sau în cuvinte separate:
  inginer-şef, floare-de-colţ,  dis-de-dimineaţă, gura-cască, pierde-vară, proces-verbal, Albă-ca-Zăpada,  galben-auriu, tic-tac!, trosc-pleosc!,Băile  Herculane, Delta Dunării, Gara de Nord, cincizeci şi doi, de pe, ca să, ci şi etc.
 

Atenţie!
  •  La părţile de vorbire cu forme flexionare se articulează numai prima parte  componentă şi îşi schimbă forma numai primul termen sau ambii termeni: câine-lup  - câinele-lup - câinelui-lup; Delta Dunării - Deltei Dunării; Marea Neagră -  Mării Negre etc

• Fac excepţie de la acest mod de flexiune cuvintele  compuse prin alăturare care au ca prim element component un adverb: nou-născut  - nou-născutul - nou-născutuîui etc.
 

3.  Compunerea  cu elemente de compunere se   realizează între cuvinte întregi, independente în limbă şi elemente de compunere care nu există  independent în limbă:
  aero-; auto-; bi-; di-; bîo-;  geo-; hemo-; hidro-;
  macro-;   micro-; mono; mulţi-; omo-; orto-;
  poli-; pseudo-; tele-; etc.
  Aceste cuvinte se scriu împreună şi îşi schimbă   forma în flexiune numai cuvântul independent:  aeronavă - aeronava - aeronavei -  aeronavele -aeronavelor
  4. Compunerea prin abreviere (prescurtarea unor cuvinte întregi)  se realizează prin:
  •  reuniunea unor fragmente de cuvânt:
  Centrofarm; Centrocoop;
  • alăturarea  literelor iniţiale:
  O.N.U., S.N.C.F.R.
  •  reunirea unor fragmente de cuvânt şi a unor litere iniţiale:
  TAROM


  Pot fi compuse următoarele părţi de vorbire:
  • substantivele: bunăstare, gură-spartă, Ştefan cel Mare etc;
  • adjectivele: binecunoscut, galben-arămiu etc;
  • pronumele: altcineva, ceea ce, niciunul etc;
  • numeralele: unsprezece; nouăzeci şi  nouă, câte doi, de două ori etc;
  • verbele: a binevoi, a binecuvânta  etc;
  • adverbele: devreme,  dis-de-dimineaţă etc;
  • prepoziţiile: dinspre, de Ia , de pe etc;
  • conjuncţiile: deoarece, ca să, ci şi etc;
  • interjecţiile: hodoronc-tronc!  tic-tac! etc.
Taguri: gimnaziu , gramatica , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...