Diftong. Triftong. Hiat (fonetica)B1FTONG. TRIFTONG. HIAT
   

DIFTONGUL este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală  şi o semivocală. pronunţate în aceeaşi silabă.

Diftongul poate fi:
  *urcător (ascendent), atunci  când este alcătuit din semivocală + vocală:
  iar-nă; broas-că; deal; soa-re; pia-tră.
 
  *coborâtor (descendent), atunci  când este alcătuit din vocală + semivocală:
  mai; grâu; ca-dou: câi-ne; vrei

Atenţie!
*Diftongul   se poate constitui din două sunete alăturate  aparţinând unor cuvinte diferite, dar care se pronunţă într-o silabă. Intre  elementele componente ale acestor silabe apare cratima:
mi-a amintit;  să-i dau; că-i spune;

*În diftong, semivocalele o şi e apar  întotdeauna ca prim element, iar celelalte semivocale (i şi u) pot  fi sau primul sau al doilea element.
 

Notă:
  *După  consoanele c', g, k', g' nu există diftongi   deoarece în această situaţie e sau i  sunt numai  litere ajutătoare pentru  scrierea acestor consoane:
  ceaţă  = c'aţă; geam = g'am; gheaţă = g'aţă.

*  Atunci  când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), ei şi  ii sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor  respective: ghi-o-cei; ro-chii;
 
  TRIFTONGUL  este   grupul   de   sunete   alcătuit  dintr-o vocală şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. Triftongii sunt  de două feluri:
  -progresivi, atunci când semivocalele preced vocala: ari-pioa-ră:  cre-ioa-ne: i-ni-mioa-
 
- centraţi, atunci  când semivocalele încadrează vocala: le-oai-că; do-reau; tră-iai;  fo-iau;, so-seau

Atenţie!
  Triftongul se poate constitui din trei  sunete alăturate,  aparţinând unor cuvinte diferite, dar pronunţate împreună, în aceeaşi silabă. Intre  elementele componente ale acestor silabe apare cratima.
  şi-au spus; mi-ai dat; ne-au adus

Notă:
  După consoanele c\ g\ k\ g\ nu există  triftongi.
deoarece în această situaţie e sau i sunt litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane, deci nu au  rol de vocale:

zi-ceau = zi-c 'au;                     ve-gheau = ve-g 'an.:
 
  HIATUL    apare    între    două    vocale   alăturate pronunţate in  silabe diferite:
  du-e, ca-i-să,  a-e-ro-port, al-co-ol: fi-in-ţă; i-de-e: po-e-zi-e; res-pec-tu-os; sca-un
 

 


Taguri: gramatica , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...