Fonetica: Vocale, Semivocale, Consoane. Clasificarea sunetelor, literelorFonetica este ştiinţa  care studiază sunetele unei limbi.


    CLASIFICAREA SUNETELOR


    1.   VOCALELE sunt sunetele care  se pot rosti fară  ajutorul altor sunete şi pot alcătui şi singure silabe.
  În limba română există şapte vocale: a, ă, â (î), e, i, o, u
 

2. SEMI VOCALELE sunt sunete care se aseamănă cu vocalele, dar nu pot  alcătui singure silabe şi se pronunţă la jumătatea intensităţii unei voale. Ele  intră în alcătuirea diftongilor şi triftongilor şi sunt în număr de patru:
  e, i, o, u
  e. i. o. u pot fi:
  * vocale: erată, iritabil, orar, umăr;
  *semivocale: seară, iar, soare, ouă.
 

3.   CONSOANELE sunt sunete care se  rostesc cu ajutorul altor sunete (cu ajutorul unor vocale) şi  nu pot alcătui singure silabe.
  în  limba română există 22 de consoane:
  b, c, c' (ce,ci), k' (che, chi), d,  f, g, g' (ge, gi), g' (ghe, ghi), h, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, z.
 

CORESPONDENŢA DINTRE SUNETE ŞI LITERE

Litera este  semnul grafic al unui sunet.

În general. în limba română o literă transcrie un  sunet.
  car: 3 litere = 3 sunete;
  tulpină:  7 litere = 7 sunete;
  Coresponderita  literă-sunet  nu este în toate cazurile biunivocă. Numai 19 litere sunt monovalente.  celelalte 12 litere (c,e,g,h,i,k,q,o,u,w,x şi y) sunt plurivalente, adică au  mai multe valori fonetice, în funcţie de poziţia în cuvânt sau în  silabă, de combinaţiile de litere în care apar de caracterul vechi sau neologic al cuvintelor şi de limba lor de origine.

Atenţie!
  * Uneori," această corespondenţă nu se  respectă:
  1) aceeaşi literă poate  nota sunete diferite:
  -   literele e, i, o, u pot nota atât vocale, cât şi semivocale;
  -   litera i notează şi un i final care nu e vocală: pomi,  bureţi, băieţi;
 

2) aceeaşi literă poate  nota grupuri diferite de două sunete:
  -   litera x notează grupul de sunete cs (axă, sufix, prefix, expert,  excentric) sau grupul de sunete gz (examen, auxiliar, exact etc.)
 

Notă:
  Se scrie:        fix, complex - la singular
  ficşi, complecşi - la  plural; cocs, micsandră, ticsit, îmbâcsit, rucsac etc.
 

3) un grup de două  sau trei litere notează un singur sunet:
  ce, ci =c';  ge, gi = g'; che, chi = k'; ghe, ghi = g'; ceas = c 'as: 4  litere, 3 sunete; unchi = unk': 5 litere, 3 sunete; ciolan = c'olan: 6  litere, 5 sunete; gheaţă = g 'aţă: 6 litere, 4 sunete.

Notă:
  Deorece în cuvinte ce conţin aceste  grupuri de litere e şi i sunt în unele situaţii litere ajutătoare, iar în  altele au valoare de sine stătătoare, este bine ca, pentru a se stabili  valoarea lor, să se ţină cont de faptul că orice silabă are obligatoriu  o vocală. Aşadar, într-o silabă ce conţine un astfel de grup, dacă nu există o  altă vocală, e sau i sunt vocale.
  cea-un------------------► c 'a-un: 5 litere,  4 sunete
  cer        ----------------► 3 litere, 3 sunete
  cio-ban-----------------► c 'o-ban: 6 litere, 5 sunete
  ci-re-şe-----------------►    6 litere, 6 sunete
  geam -------------------► g'am: 4 litere, 3  sunete
  ger ---------------------►3  litere, 3 sunete
  chiar------- ------------► k 'ar: 5 litere, 3 sunete
 chi-bri-turi ---------------►10  litere, 9 sunete
 ghea-ţă.------------------►g'aţă: 6 litere, 4 sunete
 gher-ghef  ---------------►8 litere,  6 sunete
 
  4) acelaşi sunet poate  fi redat prin litere diferite;
  - sunetul î se redă prin literele:
  *î: coborî, înainte, reîntâlni;
  *â: pârâu,  dânsul;
 

- sunetul i se redă prin literele:
  *i: iar, vis;
  *y: yankeu
 

- sunetul c se redă prin literele:
  *c: castană;
*k: karate; .
 

- sunetul k se redă  prin literele:
  *che, chi: chenar, chin;
*k(e), k(i): yankeu, kilogram;
 

- sunetul v se redă prin literele:
*v: voi,  vulgar;
*w: wat.
Taguri: gramatica , gimnaziu , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...