Punctul (punctuatia)PUNCTUAŢIA
    Punctuaţia este  un sistem de semne convenţionale care au rolul de a marca în  scris pauzele, intonaţia, întreruperea cursului vorbirii. Punctuaţia stabileşte  raporturile logice între cuvinte, grupuri sintactice şi propoziţii în scopul  clarificării sensului comunicării.
   

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE

   
 • 1. PUNCTUL
 •  
 • 2. SEMNUL ÎNTREBĂRII
 •  
 • 3. SEMNUL EXCLAMĂRII
 •  
 • 4. VIRGULA
 •  
 • 5.PUNCTUL ŞI VIRGULA
 •  
 • 6. DOUĂ PUNCTE
 •  
 • 7. SEMNELE CITĂRII (GHILIMELELE)
 •  
 • 8.LINIA DE DIALOG ŞI DE PAUZĂ
 •  
 • 9. PARANTEZELE ROTUNDE ŞI DREPTE
 •  
 • 10 PUNCTELE DE SUSPENSIE
 •  
 • 11.

  CRATIMA


    1. PUNCTUL (.) este semnul grafic care se notează  la sfârşitul propoziţiei sau frazei cu înţeles de sine stătător şi marchează  pauza în vorbire.
    Reguli de punctuaţie:
    *Punctul se notează:
    - după o propoziţie sau frază cu  înţeles deplin:
  Ea învaţă o poezie.
  Ea învaţă o poezie pentru ca să participe la un  concurs de recitări, ce va avea loc săptămâna viitoare la Bucureşti.

- după un răspuns la o  întrebare:
  - Cine-i acolo?
  -EU.
  - după paranteză, atunci  când aceasta intervine la sfârşitul unei propoziţii sau fraze;
  - în  interiorul parantezei, dacă propoziţia independentă sau fraza se  află în întregime în paranteza respectivă.

- după abrevieri:
  * abrevierea unor cuvinte: adv.(adverb), pron. (pronume), vb. (verb)
  * denumiri formate din prima literă a  fiecărui cuvânt:  O.N.U., U.N.E.S.C.O., A.S.E.
  *  prescurtări  ale unor cuvinte formate din prima silabă a cuvântului + consoana sau grupul de  consoane cu care începe silaba a doua: cap.(capitol); op.cit. (opera citată).
  Se pot scrie cu sau fără punct între literele  componente abrevierile compuse din mai multe iniţiale majuscule, însă  DOOM2 recomandă "scrierea fără puncte despărţitoare": SUA,  UNESCO, CEC, ONU
 

Atenţie!
  NU se notează  niciodată punct:

după titlurile de cărţi, opere literare, muzicale: "O  scrisoare pierdută", "Aida"

după formulele de adresare (în  scrisori, cuvântări), când se pune virgulă sau semnul exclamării: Dragii mei, -  Oameni buni!

după abrevierile formate din prima şi ultimele litere ale  cuvântului: d-ta; d-voastră; d-tale

după abrevieri de genul: Tarom,  Romarta

după simbolurile şi prescurtările din chimie, fizică şi  matematică: O (oxigen), H (hidrogen), V (viteză)  km, kg, triunghiul ABC

după punctele cardinale: N; S; E; V;
Taguri: gramatica , gimnaziu , punctul , cls-V-a , clasa a-V-a

Titluri asemanatoare


Poezii

 • Dacă - Elena Liliana Popescu

  Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

 • Interior - Iulian Boldea

  vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

 • Cântec - George Toparceanu

  Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...