Sensul conotativ si sensul denotativ (elemente verbale ale comunicarii)Sensul cuvintelor în context.
  Sensul denotativ şi sensul conotativ

  I. Sens denotativ
  definiţie: Sens fundamental al cuvintelor, relativ  stabil, pentru toţi vorbitorii.

Sensul denotativ reuneşte  elementele semantice non-subiective, identificabile în afară de  context. Denotaţia reprezintă clasa tuturor referenţilor posibili (masa: „obiect  cu patru picioare, cu o suprafaţă plană, cu o anumită destinaţie").

II. Sens conotativ
  Reprezintă sensurile secundare şi figurate ale semnificatului unui cuvânt. Toate tipurile de conotaţii au în comun faptul că se delimitează de denotaţie şi depind de context.
  Câteva tipuri de conotaţii:
  1)      sensuri reprezentând diferite atribute, cărora li se acordă o  importantă mai mare. Faţă de denotaţia cuvântului leu „animal de un  anumit tip, cu anumite caracteristici", se detaşează atributul  „caracteristici excepţionale" („curaj, nobleţe, putere"): „Ion se  luptă ca un leu"
  2)     sensuri asociate emotiv sau afectiv denotaţiei:  „doliu" pentru culoarea neagră; „tinereţe, putere" pentru  culoarea verde.
  3)      sensuri secundare fixate în contexte lingvistice: „ora mesei" sau  „am luat masa în oraş", (pentru că pe masă se mănâncă, se ajunge la  sensul „mâncare").
  4)      valori afective, condiţionate social: bou „prost"; nevăzător „orb";
  5)      valori evaluative asociate unor cuvinte, indicate de dicţionar:  livresc -> pentru a sucomba; peiorativ -> pentru a crăpa;
6)      unele dintre cele mai frecvente conotaţii sunt sensurile  figurate, la care se ajunge prin metaforă (murmură apa) sau prin  metonimie (bea un pahar).

 Taguri: liceu , cls-IX-a , comunicare , denotativ , conotativ , clasa a-IX-a

Titluri asemanatoare


Poezii

  • Cât de maret e Dumnezeu! - Costache Ioanid

    Cat de maret e Dumnezeu! Vad marea cu talazuri grele, ma-nalt pe muntii de bazalt si-mi zboara gandul printre stele, tot...

  • Romanţa cheii - Ion Minulescu

    Cheia ce mi-ai dat aseară - Cheia de la poarta verde - Am pierdut-o chiar aseară!... Dar ce cheie nu se pierde? Cheia ...

  • Orion - Geo Bogza

    Nici o corabie nu s-a întors vreodata Din marile sudului sau de la capricorn Atât de pura si eleganta fregata, Cum se ...