Matinală de George BacoviaAurora violetă
Plouă rouă de culori -
Venus, plină de fiori,
Pare-o vie violetă. Bat la geamul tău încet,
Bat cu-o rază sângeroasă -
Vino, floare somnoroasă,
Cât pe zări e violet. Plâns de ape se repetă,
Încă totu-i adormit -
Ca în vise s-a pornit
Roata morii - violetă. Gol e-al sânului buchet,
Floare goală, somnoroasă...
Trist, cu roza sângeroasă,
Bat în geamul violet. Aurora violetă
Se pătează de culori -
Venus, pală de fiori,
Pare-o stinsă violetă...


Alte poezii de George Bacovia