Întrebări către o stea de Lucian BlagaStea care subt carul cel mare abia licăreşti
nedumerită-ntre şapte lumini, a cui stea eşti? Eşti steaua lui Verde-mpărat - duhul nemântuit?
Ce sărbătoare scuteşti? Ce ceas împlinit? Aperi un mare mormânt, sau vreo apă vindecătoare?
Păzeşti un norod, o cetate, sau numai o floare? Peste ce suflet, peste ce sfinte recolte
veghezi mistuită subt vinete bolte? De eşti a mea, păzindu-mi anul şi vatra,
n-aruncă nimenea după tine cu piatra?


Alte poezii de Lucian Blaga

Poezii

  • Cărbunii - Octavian Goga

    Cărbunii când ţi-or arde-n vatră În seri de ani târzii şi goi, Tu stând la lespedea de piatră Să te gândeşti...

  • Anul Nou - Vasile Militaru

    Din cireşul veşniciei S-a mai scuturat o floare După ce-a visat sub lună După ce-a surâs sub soare. Şi-n clipiţ...

  • Clio - Mateiu Ion Caragiale

    Mi-a îngânat stăpâna: "Nu-n file-ngălbenite Stă-mbălsămată taina măririi strămoşeşti. Amurgul rug de purpur...