GramaticaDoua puncte (punctuatia)

6. DOU Ă PUNCTE (:)  anunţă vorbirea directă sau o enumerare, o explicaţie, o concluzie şi marchează  totodată o pauză, în general mai mică decât cea indicată de punct. Ele se pun  atât la sfârşitul unei fraze sau propoziţii, cât şi în interioru...

Taguri: gimnaziu | gramatica | cls-V-a | gramatica

Familia de cuvinte - Familia Lexicala (Vocabularul limbii romane)

FAMILIA DE CUVINTE - FAMILIA LEXICALA     Familia   lexical ă   reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca  sens, formate de la acelaşi cuvânt de bază şi   având acelaşi radical. Ea este formată din cuvântul  de bază, cu...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Fonetica: Vocale, Semivocale, Consoane. Clasificarea sunetelor, literelor

Fonetica este ştiinţa  care studiază sunetele unei limbi.     CLASIFICAREA SUNETELOR     1.   VOCALELE sunt sunetele care  se pot rosti fară  ajutorul altor sunete şi pot alcătui şi singure silabe.   În limba rom...

Taguri: gramatica | gimnaziu | gramatica

Ghilimelele: semnele citarii (punctuatia)

7.SEMNELE CIT ĂRII (GHILIMELELE) -  (" ") sunt semne grafice care se folosesc atunci când se reproduce  întocmai un text spus sau scris de cineva. Semnele citării se pun la începutul  şi sfârşitul unei citări. Ghilimelele se pun:   •  pentru a ...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Linia de dialog si de pauza - (punctuatia)

8. LINIA DE DIALOG ŞI  DE PAUZĂ (-)  are două   funcţiuni cu totul diferite:   *linia de dialog indică începutul vorbirii fiecărei persoane care  ia parte la o convorbire:   - Ce mai faci?   - Bine, mulţumesc. *linia de pauz ă marcheaz...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Mijloace externe de imbogatire a vocabularului

MIJLOACE EXTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE  A VOCABULARULUI   Împrumuturile  de cuvinte s-au realizat şi se realizează tn permanenţă. Ele sunt determinate  de vecinătatea geografică a unor popoare, amestecul de populaţii, relaţiile economice,  politice ş...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

OMONIMELE: Definitie si mic dictionar de omonime

3. OMONIMELE sunt cuvinte cu form ă identică şi acelaşi corp  fonetic, dar cu înţeles total diferit:   Barca pluteşte pe lac.   Am dat cu lac pe unghii.   Eu am o rochie nou ă.   El a luat nota nou ă la  istorie.   îrinâ  poartă...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

Parantezele rotunde() sau parantezele drepte [ ] (punctuatia)

9. PARANTEZELE ROTUNDE ( ) sau DREPTE [ ]   - arată un adaos în interiorul unei propoziţii sau  al unei fraze. a) Parantezele rotunde cuprind o explicaţie, o precizare ori un  amănunt, care îmbogăţesc înţelesul propoziţiei sau al frazei, având aceeaşi&...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

PARONIMELE: Definitie si mic dictionar de paronime

4. PARONIMELE sunt cuvinte cu form ă aproape identic ă (uneori diferă un singur  sunet) şi cu sensuri diferite.    Pronumele este o parte de vorbire. Fiecare om are un nume şi  un prenume. Complementul este de mai multe feluri. Ei i-am făcut un complimen...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica

PLEONASMUL: Definitie si exemple

5. PLEONASMUL este o greşeală de exprimare, care constă în folosirea alăturată  a unor cuvinte sau a unor construcţii cu acelaşi înţeles:    a aduce aportul                &nb...

Taguri: gimnaziu | gramatica | gramatica
Pagina: « 1 2 3 4 » 

Poezii

  • Dacă - Elena Liliana Popescu

    Dacă s-ar putea vreodată Să măsori nemăsuratul, Să cuprinzi nemărginirea, Să stai, străbătând neantul, Să fi...

  • Interior - Iulian Boldea

    vaza de sticlă mată pe care neliniştile se depun ca un strat de praf sidefiu bibelouri cu sufletul trist lângă iriz...

  • Cântec - George Toparceanu

    Frumoasă eşti, pădurea mea, Când umbra-i încă rară Şi printre crengi adie-abia Un vânt de primăvară... Când...