Nuvela istorica: caracteristiciNUVELA ISTORICĂ
caracteristici:
-prezintă fapte şi evenimente istorice, personajele au fost de asemenea personaje istorice
-este inspirată din trecutul istoric (cronici, lucrări ştiinţifice, folclor,letopiseţe,lucrări istorice);
-nuvela istorică este o specie tipic romantică ( în literatura română nuvela istorică a apărut în perioada paşoptistă atunci când s-a dezvoltat romantismul românesc)
-    se distanţează de realitatea istorică prin apelul la ficţiune şi prin viziunea autorului;
-    are ca temă evocarea artistică a unei perioade din istoria naţională, locul şi timpul acţiunii fiind precizate;
-    subiectul prezintă întâmplări care au ca punct de plecare evenimente consemnate de istorie;
-    personajele au numele, unele trăsături şi acţiuni ale unor personalităţi istorice, dar elaborarea lor se realizează prin transfigurare artistică, în conformitate cu viziunea autorului;
-    reconstituirea artistică a epocii se realizează şi prin culoarea locală (mentalităţi, comportamente, relaţii sociale, obiceiuri, vestimentaţie, limbaj), conferită de arta naraţiunii şi a descrierii.
În literatura română creatorul nuvelei istorice este Costache Negruzzi, cele mai cunoscute  nuvele ale sale fiind: Alexandru Lăpuşneanul şi Sobiescki şi Românii.
Titluri asemanatoare


Poezii