Cls-V-aApostroful si accentul cuvintelor

APOSTROFUL (')     Apostroful este  semnul grafic care marchează căderea accidentală a unor sunete de la  începutul, de la mijlocul sau de la sfârşitul unui cuvânt:     'nea ţa!; sal'tare!;  deodat'apare; 'trăiţi!   ...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Despartirea cuvintelor in silabe si la capat de rand CRATIMA

   DESP ĂRŢIREA     CUVINTELOR   ÎN SILABE ŞI LA  CAPĂT DE RÂND     •  Despărţirea după pronunţare a fost numită    şi  silabaţie fonetică, însă această denumire este improprie...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Ghilimelele: semnele citarii (punctuatia)

7.SEMNELE CIT ĂRII (GHILIMELELE) -  (" ") sunt semne grafice care se folosesc atunci când se reproduce  întocmai un text spus sau scris de cineva. Semnele citării se pun la începutul  şi sfârşitul unei citări. Ghilimelele se pun:   •  pentru a ...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Linia de dialog si de pauza - (punctuatia)

8. LINIA DE DIALOG ŞI  DE PAUZĂ (-)  are două   funcţiuni cu totul diferite:   *linia de dialog indică începutul vorbirii fiecărei persoane care  ia parte la o convorbire:   - Ce mai faci?   - Bine, mulţumesc. *linia de pauz ă marcheaz...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Parantezele rotunde() sau parantezele drepte [ ] (punctuatia)

9. PARANTEZELE ROTUNDE ( ) sau DREPTE [ ]   - arată un adaos în interiorul unei propoziţii sau  al unei fraze. a) Parantezele rotunde cuprind o explicaţie, o precizare ori un  amănunt, care îmbogăţesc înţelesul propoziţiei sau al frazei, având aceeaşi&...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Reguli de despartire a cuvintelor in silabe

REGULILE DESPĂRŢIRII CUVINTELOR ÎN  SILABE   1. O CONSOANĂ ÎNTRE DOUĂ VOCALE trece  în silaba următoare;   ma- s ă; pă- d u- r e; u- t i- l i- z a- r e; Această regulă  se aplică şi în următoarele situaţii:   a) dacă înaintea conso...

Taguri: grgramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Semnul exclamarii (punctuatia)

3. SEMNUL EXCLAM ĂRII (!)  marchează grafic intonaţia frazelor şi a propoziţiilor  exclamative sau imperative. *Semnul exclam ării se notează:   ■  după o propoziţie  exclamativă,   care poate fi complet ă sau eliptică de predicat:...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Semnul intrebarii (?) (punctuatia)

2. SEMNUL ÎNTREBĂRII (?)  este folosit în scriere pentru a marca intonaţia ropoziţiilor sau  frazelor interogative.       Se pune semnul întrebării:   ■  după cuvintele, grupurile de cuvinte, propoziţiile  sau frazele care a...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Silaba (fonetica)

Silaba este  sunetul (vocala) sau grupul de sunete ce cuprinde în mod obligatoriu o  vocală şi numai una, care se pronunţă cu un singur efort  expirator (printr-o singură deschidere a gurii).   După numărul de silabe, cuvintele sunt:   * monosilab...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica

Virgula (punctuatia)

4. VIRGULA (,) delimitează  grafic unele propoziţii în cadrul frazei şi unele părţi de propoziţie,  stabilind şi raporturile sintactice dintre ele. Virgula marchează grafic  pauzele scurte din vorbire, precum şi intonaţia şi ritmul   vorbirii. a) I...

Taguri: gramatica | cls-V-a | gimnaziu | gramatica